Inhabilitació Període del 24 de desembre al 6 de gener

Us informem que avui s’ha aprovat al Senat la Llei Orgànica de transposició de directives europees i altres disposicions per a l’adaptació de la legislació penal a l’ordenament de la Unió Europea, i reforma dels delictes contra la integritat moral, desordres públics i contraban d’armes de doble ús, la qual, entre d’altres, acorda la inhabilitació del període comprès del dia 24 de desembre al 6 de gener, ambdós inclosos.

La mesura corresponent a la inhabilitació d’aquests dies entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOE que es preveu que sigui de forma imminent.

Per l’anterior, us fem arribar les pautes de funcionament del Col·legi de Procuradors de Barcelona que s’aplicaran a totes les seves delegacions per a garantir els Serveis mínims que requereixin les actuacions que es considerin urgents:

1.- Sense perjudici de les notificacions que es puguin rebre de forma telemàtica, no hi haurà notificacions en paper, excepte:
– Les causes en tràmit d’instrucció en les quals s’hagi habilitat expressament com a dies hàbils els compresos durant el període d’inhabilitació acordat.
– Les causes penals que tinguin relació amb la situació personal.
– Les actuacions que, d’acord amb la jurisdicció civil es puguin proveir en dates inhàbils.

2.- Durant aquest període el Col·legi continuarà amb el sistema d’avisos al procurador quan tingui notificacions per entregar-li.

3.- L’horari d’obertura de les Delegacions durant aquest període serà de 9h a 14h.

4.- Es prega a tots els despatxos professionals que durant aquest període no presentin ni escrits ni demandes que no siguin de caràcter urgent.

JUNTA ICPB

Barcelona, 22 de desembre de 2022