Publicació en el BOE Disposicions finals sobre Inhabilitació Processal

 

Us confirmem que en el BOE d’avui dia 23 de desembre s’ha publicat la Llei Orgànica 14/2022, de 22 de desembre, de transposició de directives europees i altres disposicions per a l’adaptació de la legislació penal al ordenament de la Unió Europea, i reforma dels delictes contra la integritat moral, desordres públics i contraban d’armes de doble ús.

Les disposicions finals primera, segona i tercera d’aquesta llei estableixen la inhabilitat dels dies del 24 de desembre al 6 de gener. Així mateix, la disposició final sexta estableix que les disposicions finals abans esmentades, entraran en vigor el dia de la seva publicació en el BOE.

Podeu consultar el text de la llei en el següent enllaç: BOE

 

23 de desembre de 2022

 

JUNTA ICPB