PROCURADORS DE BARCELONA COMPROMESOS AMB LA QUALITAT

L’objectiu de Procuraduría Fontquerni és oferir un servei integral de gestió de procediments judicials àgil i eficaç. Som un despatx procuradors de Barcelona i Madrid que presta l’adequat assessorament professional en Dret Processal, amb una gran experiència en la tramitació de procediments judicials associats a entitats financeres i particulars.

Amb la finalitat d’obtenir la màxima satisfacció del client, en el nostre despatx de procuradors creiem que la millor manera de proporcionar un servei de qualitat és potenciant el contacte personal amb l’advocat i posant al seu abast tots els coneixements i eines necessàries, una proba d’això és la nostra Oficina Online 24h en la qual el client pot consultar en tot moment tota la informació relativa als seus procediments.

Representació de les parts davant els Tribunals i postulació processal.

Preparació i presentació d’escrits.

Pràctica dels actes de comunicació.

Assessorament jurídic processal.

Redacció d’escrits de tràmit.

Intervenció en processos executius.

Agilitzem els procediments judicials.

Liquidació i control de terminis, assenyalaments i recursos.

Connexions internacionals.

Notificació de resolucions judicials.

Tramitació de manaments, exhorts I oficis.

Despatx virtual obert les 24h.